Gambar P & P


Pengajaran Kata Nama Am

Penerangan Kata Nama Am

Murid memberi contoh Kata Nama Am

Murid menjadi guru kecil

Murid menjadi guru kecil


Murid menyanyi lagu Kata Nama Am

Murid memberi contoh Kata Nama Am dengan menggunakan komputer


5 comments: